kinder

Contact:

Steenovenstraat 3-5
5402 HM Uden
T:0413 333 180

Over ons huis

Hieronder weergegeven de bestuurssamenstelling:
Voorzitter : De heer E.M. Prins
Penningmeester: Mevrouw A. van der Velden
Secretaris en zorg: Mevrouw L. Smits,
 
Er is geen beloning.
 

Welkom!

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Voor elke bewoner van Ons Huis is er een zogenaamd “Ondersteuningsplan”, dat aansluit op de specifieke ondersteuningsvragen en de daarbij gestelde concrete doelen.
Dit ondersteuningsplan is tot stand gekomen in samenspraak met de ouders / wettelijke vertegenwoordigers, de begeleiding van het huis, de gedragskundige en medewerkers van de dagbesteding. De voor iedere bewoner gewenste en noodzakelijke ondersteuning vormt in belangrijke mate de basis voor de gedefinieerde doelen.
De in het ondersteuningsplan geformuleerde begeleiding zowel als de gestelde doelen vormen de kern van de ondersteuning gedurende de lopende periode.
Tweemaal per jaar wordt de situatie per bewoner geëvalueerd en worden de begeleiding en de gestelde doelen waar nodig en gewenst bijgesteld.
Deze evaluatiemomenten vinden plaats in de zogenaamde kernteambesprekingen waarin vertegenwoordigd zijn de ouders / wettelijke vertegenwoordigers, de gedragskundige de coördinerend begeleider, en een medewerk(st)er van de dagbesteding.
Op deze wijze wordt de eerste lijn van het sociaal netwerk van elke bewoner bijeengebracht en wordt de lijn van begeleiding uitgezet. Het voordeel hiervan is eenduidigheid in begeleiding en aanpak waar iedere bewoner bij is gebaat.
Een logisch gevolg van deze aanpak is dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is en duidelijk weet waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Een ander voordeel is dat de communicatie tussen alle betrokkenen kort en open is vanuit de met elkaar geformuleerde doelen.

Onze begeleiders

Hieronder weergegeven de begeleiding: 
De begeleiding wordt verzorgd door Stichting ZorgWiel.